Xây nhà yến trong khu dân cư có được không?

Có nên xây nhà yến trong khu dân cư không? – Là một câu hỏi được nhiều bà con quan tâm.

Nguyên nhân là vì:

  • Bà con muốn tận dụng đất nhà mình để tiết kiệm chi phí.
  • Tiện cho việc quản lý, chăm sóc và ngăn ngừa chộm cắp nhà yến.
  • Bà con đang muốn xây nhà yến và thấy nhà yến hàng xóm đã xây cũng là trong khu dân cư. Nhưng không chỉ hàng xóm láng giếng nói ra nói vô, rồi gần đây lại nghe phong phanh về quy định vùng nuôi yến gì gì đó.

Đúng không ạ?

Vâng, câu hỏi này rất là hợp lý trong thời kỳ bùng nổ về số công trình nhà yến và sự quan tâm để ý, siết chặt quản lý của cơ quan nhà nước trong lĩnh vực xây nhà nuôi yến. Trong bài viết này, hôm nay chúng tôi sẽ trích dẫn cho bà con bộ luật mới để giải đáp cho bà con về thắc mắc này.

Hoạt động nuôi chim yến đã chính thức được đưa vào quản lý trong Luật Chăn nuôi tại Điều 64 và được hướng dẫn tại Điều 25 Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/1/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi:

“Điều 25. Quản lý nuôi chim yến

1. Quy định về vùng nuôi chim yến:

a) Vùng nuôi chim yến do UBND cấp tỉnh trình HĐND cấp tỉnh quyết định;

b) Vùng nuôi chim yến phải bảo đảm phù hợp tập tính hoạt động của chim yến, phù hợp điều kiện kinh tế – xã hội của địa phương và không gây ảnh hưởng đến đời sống của cư dân tại khu vực nuôi chim yến.

2. Quy định đối với cơ sở nuôi chim yến:

a) Nhà yến, trang thiết bị sử dụng cho hoạt động nuôi chim yến phải bảo đảm phù hợp tập tính hoạt động của chim yến.

Trường hợp nhà yến đã hoạt động trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành nhưng không đáp ứng quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này thì phải giữ nguyên trạng, không được cơi nới;

b) Có đủ nguồn nước bảo đảm chất lượng cho hoạt động nuôi chim yến, có biện pháp bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;

c) Có hồ sơ ghi chép và lưu trữ thông tin về hoạt động nuôi chim yến, sơ chế, bảo quản tổ yến bảo đảm truy xuất được nguồn gốc sản phẩm chim yến;

d) Thiết bị phát âm thanh để dẫn dụ chim yến có cường độ âm thanh đo tại miệng loa không vượt quá 70 dBA (đề xi ben A); thời gian phát loa phóng để dẫn dụ chim yến từ 5 giờ đến 11 giờ 30 và từ 13 giờ 30 đến 19 giờ mỗi ngày, trừ trường hợp quy định tại Điểm đ khoản này;

đ) Trường hợp nhà yến đã hoạt động trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành nhưng không đáp ứng quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này, nhà yến nằm trong khu dân cư, nhà yến cách khu dân cư dưới 300m thì không được sử dụng loa phóng phát âm thanh;

e) Không săn bắt; không dẫn dụ chim yến để sử dụng vào mục đích khác ngoài mục đích nuôi chim yến để khai thác tổ yến, nghiên cứu khoa học…”.

Như vậy là luật chưa nhắc đến việc cấm xây nhà nuôi yến trong khu dân cư, mà chỉ quy định về sử dụng âm thanh nhà yến trong khu dân cư. Tuy nhiên, bà con cũng cần phải nắm rõ quy tắc làm việc thông tin của từng địa phương để chuẩn bị các hồ sơ, giấy tờ pháp lý rõ ràng theo quy định ban hành của luật chăn nuôi và luật xây dựng. Kể cả quy trình thủ tục đăng ký xin giấy phép xây dựng phải tuân thủ các bước rõ ràng.

Xem thêm: Có nên xây nhà yến cấp 4 không?