Category Archives: Blog

Xây nhà yến ở Ninh Thuận được không?

Ninh Thuận là một tỉnh ven biển thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ của Việt Nam. Đây là tỉnh không có nhiều nhà yến lắm trước đây (Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), tính đến ngày 15-1-2018, trên địa bàn tỉnh có 184 nhà nuôi chim yến). Nhưng cũng đã có số nhà yến được xây […]